A termékvédelem és ellenőrzés újszerű lehetőségei.

Napjaink egyik komoly gazdasági, bűnmegelőzési és érdekvédelmi kihívása a termékek hamisítási lehetőségének korlátozása, kizárása, illetve a hamisított termékek felderítésének biztosítása. Mindenki számára fontos, hogy ha hazai terméket akar vásárolni, akkor kínálnak neki, akkor ne egy más országból való árut kapjon a pénzéért. A Hungaricumok védelme alapvető nemzeti érdek. 

Az is nyilvánvaló, hogy ha valaki egy adott márkájú árut akar megvásárolni, ne kapjon helyette rossz minőségű klónt. 

Különösen veszélyes az élelmiszerek, gyógyszerek hamisításának terjedése.

Azok a jövedéki termékek, amelyek kikerülik a hatósági folyamatokat, igen jelentős veszteségeket okoznak a gazdaságnak. A szakirodalom szerint a világon előforduló árumennyiség 8%-a hamis!

A hamisítások elleni küzdelem évszázados múltra tekint vissza, így számos megoldás és eljárás született, amelyeket több, kevesebb sikerrel még ma is alkalmaznak. Ilyen például a védjegy.

Kifejlesztésre került az egyedi termékazonosításnak egy újszerű módszere, amely hatékony eszköz az egyes termék, vagy termékcsoport hamísításának megnehezítésére. A rendszer -bevezetése esetén- gyorsan, hatékonyan és költségtakarékos módon képes a hamisítások felderítésére. Lehetőséget biztosít a szükséges termékvédelmi, illetve hatósági lépések megtételére. Az eddig alkalmazott módszerekkel ellentétben a termék és termékcsoportok olyan komplex védelmét biztosítja, amely során az érintett felektől és azok gazdasági érdekeitől teljesen függetlenül riaszt, ha a hamis termék felbukkan, földrajzi koordinátától függetlenül.

A termék hamisítása így nem kifizetődő és könnyen leleplezhető, a biztonsági szakemberek, hatóságok értesítése a gyanú fellépte után azonnal megtörténik. 

Jelenleg szabadalmi eljárás alatt áll.

A rendszer az interneten át működik, kifinomult matematikai statisztikai eljárások növelik hatékonyságát.

A beruházás költségtényezői:

Hálózati költségek:Az informatikai alapon kialakított egyedi termékazonosítás költségei ma már rendkívül kedvezőek, lényegesen alatta marad az eddig ismert hasonló célú módszerekhez képest. Ennek legfőbb eleme, hogy a feladat megoldására egyébként szükséges, mindenütt elérhető internet által szolgáltatott hálózati infrastruktúra adott.

Szoftver költségek: A javasolt rendszerben felhasznált szoftverek mindegyike szabad felhasználású termék, amely azonban speciális igény esetén bármikor lecserélhető fizetős termékekre. Jelenleg gyakorlatilag ugyanazon a szoftverbázison építettük fel a rendszert, mint amellyel a Google működik. Tehát szoftver tekintetében csak az adaptálási, fejlesztési, fenntartási, továbbfejlesztési költségeket kell figyelembe venni.

Hardver költségek: Hardver beruházások tekintetében százmilliós figyelt termék szintig a jelenlegi clusteres megoldással kiegészített kiépítésben, kb. 10 szerver együttműködésével elégséges válaszidőkre lehet számítani a megfelelő biztonsági szint fenntartása mellett. Különleges beolvasó eszközökre csak speciális esetekben van szükség, általános feladatokra legtöbbször a mobiltelefonok is tökéletesen használhatók, tehát ilyen jellegű többlet beruházást nem igényel a rendszer. 

Humán költségek: Humán erőforrás tekintetében az adminisztrátori, diszpécseri, rendszergazdai költségeken kívül nem kell egyébre számítani.

A jelölések költségei: A rendszer létrehozásának minden szegmensében a költségek minimalizálására törekedtünk. Emiatt a legkorszerűbb jelölési technikák alkalmazásával elértük, hogy a legkülönbözőbb termékek esetén az laseres, vagy a festékalapú, aktuálisan legmegfelelőbb és legolcsóbb jelölési megoldásokat használjuk. Minden védendő terméknél a termék sajátosságaihoz, legjobban illő jelölési technológiát kell alkalmazni. 

A rendszer alkalmas különféle kevert védelmi technikák együttes alkalmazására is. Az RFID-től kezdve a nanotechnológia, a micropoint stb. is egyszerűen, természetesen kombinálható a bemutatott rendszerrel.

Összefoglalva a várható költségekkel kapcsolatos megállapításokat:

Nincs szükség komoly beruházásra, és a folyamatos költségek sem összevethetők a rendszer bevezetésétől várható előnyökkel. A rendszer előnyösen kombinálható marketing módszerekkel. 

A költségek becslésére ökölszabályként érvényes, hogy a legtöbb esetben a hamisításokból keletkező kár tizedéből bevezethető és fenntartható a rendszer.

 

 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás
 • NNS Egyedi termékazonosítás